הצטרפות  |  צור קשר    
הצטרפו למהפכה ב-
מלחמה ושלום

המחלה:
מאחורי רעיון המלחמה עומדת התפיסה שטוב של צד אחד חייב לבוא על חשבונו של אחר.
הגורמים למלחמות כיום כפי שהם מוצגים לנו הם מחסור במשאבים, מזון, שטחים וכן סכסוכים
אידיאולוגיים בין דתות או לאומים. מאחורי כל אלה עומד כסף, שבמציאות הנוכחית מיתרגם לכוח.
מלחמה היא עסק כלכלי בראש ובראשונה.
בניסיונות לחולל שלום נכנסים לעתים קרובות למבוי סתום בשל חוסר נכונות של הצדדים לפשרה.
כל צד מתקשה לבטא את הצרכים הבסיסיים שלו ובמקום זאת מעלה ראשית דרישות ותנאים.
כתוצאה מכך, קיים קושי גדול בהבנת צרכיו הבסיסיים של הצד השני.
למעשה, במהותנו כבני אדם לכולנו צרכים זהים. בהתמקדות בשנאה ופחד לא ניתן להקשיב בלב
פתוח לאחר, ולנסות להגיע לפתרון בו שני הצדדים יוצאים נשכרים.

החזון:
-  הפסקת המלחמה שבפנים, שהיא הגורם האמיתי למלחמות שבחוץ, ומציאת שלום בלב וחמלה
   כלפי האחר.
-  סכסוכים יפתרו בהידברות ובדרכי שלום בין אדם לאדם ובין קהילה לקהילה, תוך הכרה והתחשבות
   בצרכים של שני הצדדים. אין מקום לאלימות.
-  המחסור המניע למלחמות יומר בשפע. בתודעת שפע קיימות פחות דאגות וכך מתפנה מקום
   לאהבה. עמים שבעים ומאושרים לא ירצו להלחם.
-  כל בני האדם חיים בשלום, ללא גבולות, עם חופש תנועה ללא הגבלה.

חומרים ומידע נוסף:
הסיבה למחסור באוכל, מסר של שלום בעידן מלחמה, למה עדיין יש מלחמות?

מהפכה של אהבה