הצטרפות  |  צור קשר    
הצטרפו למהפכה ב-
הוליקרטיה

הוליזם זו נטייה בטבע ליצור שלם שהינו גדול מסכום חלקיו, על ידי אבולוציה יצירתית.
משתמשים בתפיסה ההוליסטית במדעים, ברפואה, באקולוגיה ועוד.
במדעי המדינה פחות משתמשים בה, והגיע הזמן.

הוליקרטיה היא שלטון הוליסטי המבוסס על תודעת קדושה. קדושת החיים, קדושת השלם.
זו צורת חשיבה המבססת מנגנונים כלכליים-חברתיים על בסיס קדושה.
גם יחסי האדם וסביבתו יבוססו על עקרונות אלו.

כלכלת קודש זו כלכלה שמבוססת על הודיה עמוקה - שהחיים הם מתנה, מצב של חסד.
לא שילמנו על האוויר, על הלידה, על האדמה שמספקת לנו אוכל, לא שילמנו על השמש.
כשמבינים זאת, התגובה המיידית היא הכרת תודה, והיא מתבטאת רק בדבר אחד – התשוקה לתת! 

זה הזמן לחשבון נפש, ולהתגבר על הרע בטוב.
חסרון הרוח בחיים היא שמביאה את העולם כולו לאלימות, ניצול ושחיתות.
כשנחיה "ואהבת לרעך כמוך" אז איש בעולם לא יזיק לרעהו, יבוא שלום בתוכנו ובינינו. אמן.

מהפכה של אהבה