הצטרפות  |  צור קשר    
הצטרפו למהפכה ב-
חוק האחד

ישנו חוק אחד הקיים בכל מערכות הטבע. זהו חוק האחד. עקרון של אחדות.
אנחנו כולנו חלקים ייחודיים של שלם אחד גדול, משפיעים זה על זה. ביחד נקום ובנפרד ניפול.

דומה הדבר לתאים בגוף, המתחברים זה לזה על ידי נתינה הדדית, למען חיוּת הגוף כולו.
תא בגוף שרואה את עצמו כנפרד מהשלם, ורוצה לעצמו יותר ממה שהוא צריך - עושה זאת על חשבון התאים בסביבתו, ולבסוף מחסל את הגוף השלם כולו ומת יחד איתו. זה נקרא תא סרטני.

כבני אדם התרחקנו מהטבע שלנו. איננו חיים לפי חוק האחד.
זה לא נובע מרוע, אלא מבורות ופחד. סגרנו את ליבנו והתנכרנו זה לזה. ביום בו כולנו נלמד להקשיב לצו הלב שלנו ולחלוק יחד את החיים על פני האדמה - אין מי שירצה לגנוב מאח שלו, או לנצל את חברו.

חוקים רבים בימנו סותרים את חוק האחד. הם לא קדושים, הם מעשה ידי אדם וטוב שישתנו.
יש להיות עמדה לחמלה ולאכפתיות, ולחזור לחיות לפי חוק האחד. זו מהפכה מבוססת ערכים,
ולאורה ישתנו המבנים החברתיים ואורחות החיים במציאות שאנחנו מכירים.
> התעוררות עולמית החלה

מהפכה של אהבה